Albinaritul intre pasiune si afacere, Ion TURNEA
 
 
 
 

4.2. VIAŢA FAMILIEI DE ALBINE

Albinele au capacitatea de a se adapta la diferite condiţii de climă şi vegetaţie. Datorită acestei capacităţi albinele s-au răspândit în toate colţurile pământului. Tot datorită adaptării lor la diverse condiţii de climă s-a ajuns la împărţirea acestora pe rase.

„Albinele fac parte din regnul Animalia, subregnul Nevertebrata, încrengătura Artropoda, clasa Insecta, ordinul Hymenoptera, grupul Aculeta, familia Apidae, genul Apis. Familia Apidae cuprinde albinele Apis, bondarii Bombus şi un gen de albine cu ac atrofiat Melipona […] Din aceeaşi familie mai fac parte: albinele solitare, la care fiecare femelă fecundată îşi construieşte un cuib unde depune ouăle […], albinele parazite, care depun ouăle în cuibul altor apide, albinele care trăiesc în colonii.“86

Patru specii de albine fac parte de genul Apis. Aceste specii de albine se pot clasifica astfel: Albina meliferă, albina uriaşă, albina pitică galbenă şi albina indiană.

Text Box:  Specia Apis e structurată astfel: Dorsata, albina indiană uriaşă, ce contruieşte un singur fagur prins de stânci sau de ramurile copacilor, Florea, o albină indiană pitică, ce construieşte un singur fagure foarte mic, prins de ramurile copacilor, Cerana sau albina indiană obişnuită, mellifica sau meliferă, exploatată de om pentru calităţile sale productive şi care se divizează în trei caste: matcă, trântori şi albine lucrătoare.

În ţara noastră, datorită condiţiilor favo-rabile de vegetaţie şi climă, s-a format rasa Apis mellifera carpatica. Albina românească carpatică este foarte prolifică.

„Albina meliferă are cea mai întinsă arie de răspândire, identificându-se pe toate continentele.“87

Ea face parte din regnul Animalia, regn specific vieţuitoarelor „monocelulare şi pluricelurale cu mod specific predominant de hrănire pe baza regnului vegetal.“88

Totodată ea aparţine subregnului Nevertebrata, deoarece nu are coloană vertebrală, încrengăturii Artropoda, fiindcă nu are coloană vertebrală, însă are picioare articulate, subîncrengătura Mandibulata, fiind artropodă cu mandibule, clasa Insecta, având asemenea insectelor: cap, torace şi abdomen, subclasa Pterigota, subclasă ce cuprinde insectele ce prezintă pe segmentele toracice două şi trei perechi de aripi, ordinul Hzmenoptera ce cuprinde insectele cu aripi membranoase, subordinul apocrita, pentru că între torace şi abdomen se face legătura printr-o porţiune îngustă, peţiol.

Familia din care face parte albina meliferă este Apidae, subfamilia Apinae, subfamilia insectelor ce adună polen şi îşi fac cuiburi.

Ea mai aparţine tribului Apini, genului Apis, pentru că are o singură femelă cu organele reproducătoare dezvoltate.

La albina meliferă se constată un mare progres biologic datorită capacităţii sale da a aduna cantităţi mari de miere, mult mai mari decât întreţinerea lor pe timp de un an, permiţând astfel omului să recolteze o parte din ea, ajutând astfel progresului economic.

Ca urmare a studiilor efectuate asupra albinei melifere s-a ajuns la împărţirea acestei specii în trei mari grupe geografice: grupul irano-mediteranian, grupul mediteraniano-occidental şi grupul african.

Grupul irano-medi-teranian cuprinde albina caucaziană de munte (munţii Caucaz), albina caucaziană galbenă, de şes (regiunea de şes a Caucazului), albina taurică (Crimeea), albina carnică (Austria şi Iugoslavia), albina italiană (America Centrală, America de Sud, Australia, Noua Zeelandă), albina carpatină (ţara noastră).

Albinele acestui grup sunt răspândite datorită productivităţii şi însuşirilor biologice, având mare interes economic.

Această grupă are la rândul său mai multe rase: mellifica sicula sau albina siciliană de culoare neagră, mellifica remipes, o albină blândă, roitoare în a cărei familie convieţuiesc două mătci, mellifica cypria, o albină irascibilă, căpăcire umedă, propolizatoare puternică, mellifica syriaca, albina cu cea mai lungă trompă, o albină foarte productivă, ea valorifică culesul şi la timp nefavorabil, mellifica ligustica, o albină cu mătci prolifice, mellifica carnica, căpăceşte mierea uscat, construieşte multe celule de trântori, mellifica carpatica sau albina românească, deosebit de blândă, productivă, cu reacţie la fum.

Albinele acestui grup sunt răspândite datorită productivităţii şi însuşirilor biologice, având mare interes economic.

Această grupă are la rândul său mai multe rase: mellifica sicula sau albina siciliană de culoare neagră, mellifica remipes, o albină blândă, roitoare în a cărei familie convieţuiesc două mătci, mellifica cypria, o albină irascibilă, căpăcire umedă, propolizatoare puternică, mellifica syriaca, albina cu cea mai lungă trompă, o albină foarte productivă, ea valorifică culesul şi la timp nefavorabil, mellifica ligustica, o albină cu mătci prolifice, mellifica carnica, căpăceşte mierea uscat, construieşte multe celule de trântori, mellifica carpatica sau albina românească, deosebit de blândă, productivă, cu reacţie la fum.

„În cadrul acestei rase se disting mai multe populaţii sau ecotipuri corespunzător zonelor geografice din ţara noastră în care s-au dezvoltat şi la care s-au adaptat perfect. Deosebim ecotipul de stepă, munte, Câmpia de vest, Podişul Moldovei, Podişul Transilvaniei.“ 89

Grupul mediteraniano-occidental include albina brună europeană (Franţa, Germania, Anglia, Olanda, Peninsula Scandinavă) şi grupul african ce cuprinde la rândul lui mai multe rase: albina egipteană (malurile Nilului şi a Mării Roşii), albina galbenă africană (centrul Africii), albina sud-africană (sudul Africii), albina punică sau telică.

Tunisia, Algeria şi Maroc), albina neagră (Madagascar).

„Un studiu mai amănunţit o apropie mai mult de rasele de albine din grupul african (Apis mellifica intermissa). Prezintă o trompă de dimensiuni mici, este irascibilă, destul de roitoare, productivă şi rezistentă la iernare în condiţiile iernilor lungi.“90

Acest grup de albine mediteran-occidental cuprinde o singură rasă: Apis mellifica.

Albinele ce fac parte din grupul african se caracterizează prin talie mică, roire puternică şi irascibilitate accentuată.

Ele pot să fie împărţite astfel: mellifica unicolor, albină răspândită în Madagascar cu un corp de dimensiuni mici; mellifica intermissa, răspândită în Africa de Nord, mellifica adansonii sau albina galbenă africană, în zona centrală a Africii, o albină ce roieşte foarte mult, mellifica lamarckii sau albina egipteană ce este o rasă de trecere între albina africană şi cea europeană, o albină cu un corp mic, abdomen dotat cu peri deşi şi albicioşi, irascibilă şi roitoare ce nu formează ghem la iernare şi căpăceşte umed mirea; mellifica capenis ce prezintă posibilitatea de a creşte mătci normale din ouă depuse de albinele ouătoare după ce aceştea au roit fără matcă.

Cea mai veche specie de albine ce s-a descoperit a fost Trigona Prisca, găsită în New Jersey USA şi care datează de 74 - 94 milioane de ani. Aşadar e posibil ca predecesorii albinelor să fii trăit în această perioadă, însă fosilele genului Apis au fost descoperite în Germania prima dată. Este posibil ca această specie Apis să fii primit identităţi separate în timpul erei Terţiar.

Deşi albinele au un corp delicat, o durată de viaţă scurtă, ele nu par să ţină seama de aceste lucruri, căci zilnic transportă încărcături uriaşe de nectar şi polen, de la câmpul sau livezile pline de flori la stup. Veşnic neobosite îşi trăiesc scurta viaţă din plin, făcându-se utile mai ales pentru viitoarele generaţii de albine, dar şi pentru om prin surplusul de polen ce-l adună.

Datorită hărniciei lor, albinele s-au dezvoltat de-a lungul timpului, putând să fie acum clasificate după cum am arătat pe specii şi rase.

 

Note:

86  Alexandrina  Adler, Cleopatra Rusu, Alexandru Sabău, Carmen Lia Spătaru, Apicultură şi Sericicultură, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, pag. 9

87 Alexandrina  Adler, Cleopatra Rusu, Alexandru Sabău, Carmen Lia Spătaru, Apicultură şi Sericicultură, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, pag. 11

88 Asociaţia crescătorilor de albine din R.S.R., Manualul apicultorului, Redacţia Pub. Apicole, Bucureşti, 1979, pag. 36

89 Asociaţia crescătorilor de albine din R.S.R., Manualul apicultorului, Redacţia Pub. Apicole, Bucureşti, 1979, pag. 38

90 Asociaţia crescătorilor de albine din R.S.R., Manualul apicultorului, Redacţia Pub. Apicole, Bucureşti, 1979, pag. 37

 

Pr. Ion Turnea